slovenčina

Najvyššia ľudská túžba je zameraná k poznániu a riešeniu problémov života. V tejto ľudskej snahe hrá významnú rolu pravda. Človek by chcěl dosiahnúť jej pravého poznania. Existujú pravdy, ich platnost nieje obmedzena časom. Ich ovládnutie je však o to ťažšie, že súčasný človek, ohromovaný rychlosťou technického a hmotného pokroku, nevidí rovnaké tempo v rozvoji mravnosti a boji proti obecnému zlu. Mravnost postupuje kupredu len malými krôčky, takže i poznávanie a hlavně pochopenie základných životních právd je prevádzané potiažami, plynúcimi zo súčasného prekotného životného tempa.

esperanto

La plej alta homa deziro celas koni kaj solvi la problemojn de la vivo. Vero ludas gravan rolon en ĉi tiu homa klopodo. Oni ŝatus atingi ŝian veran scion. Estas veroj, ilia valideco ne estas limigita de la tempo. Tamen ilia majstreco estas des pli malfacila, ĉar la nuna homo, mirigita de la rapideco de la teknika kaj materia progreso, ne vidas la saman ritmon en la disvolvo de la moralo kaj la lukto kontraŭ la komuna malboneco. La moraleco antaŭeniras per nur malgrandaj paŝoj, tiel ke scio kaj plej grave kompreno de bazaj vivaj veroj estas transprenitaj de malfacilaĵoj rezultantaj el la nuna rapida vivdaŭro.

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)