slovenčina

Osobnost člověka je nejvíce ohrožena vnitřní duševní slabostí a obecným ústupem rozumové moudrosti. Je to rozkladný proces, živený nevědomostí, v lepším případě povrchním zájmem o skutečné životní pravdy. Současné lidske' společenství je charakterizována duchovní nečinnosti, nezájmem a lhostejností. Následkem pohrdání člověka duchovním rozvojem je znetvořena představa obsahu a náplně života. Lidstvo nerozvážně nahradilo ideu ideologii, sílu siláctvím a víru fanatizmem, takže postavilo před duši přehradu vyznávání hmotného pojetí smyslu života í jeho vzniku. To je typický projev bezduché materialistické nauky, způsobující duchovní rozvrat, dovedený až k současné krizi lidství a lidskosti. V ní se mimořádně daří otupělosti a lhostejnosti k bezpráví, pravdě a násilí.

esperanto

La personeco de homo estas plej minacata per interna mensa malforteco kaj ĝenerala retiriĝo de intelekta saĝo. Ĝi estas malintegriĝa procezo, nutrata de nescio, kiel eble plej malprofunda intereso pri la veraj vivoj. La nuna homa komunumo karakterizas spiritan neakcion, malintereson kaj indiferentecon. Rezulte de homa malestimo por spirita disvolviĝo, la koncepto pri enhavo kaj enhavo de la vivo estas distordita. La homaro senzorge anstataŭigis la ideon, potencon per forto kaj kredo per fanatikeco, tiel ke ĝi metis antaŭ la animon digon de profesi la materialan koncepton de la signifo de vivo kaj ĝia deveno. Ĉi tio estas tipa manifestaĵo de senspira materialisma doktrino, kaŭzanta spiritan interrompon, kondukantan al la nuna krizo de la homaro kaj la homaro. En ĝi kreskas entumeco kaj indiferenteco al maljusteco, vero kaj perforto.

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)